ชนิดหยด

จำนวนสินค้า 18 รายการ

 • Product
  ราคา
  115 บาท

  Fiproline-ยาหยดเห็บหมัดสุนัข 10.1-20 กิโลกรัม 1.34 มล.(ฟ้า)


 • Product
  ราคา
  130 บาท

  Fiproline-ยาหยดเห็บหมัดสุนัข 20.1-40 กิโลกรัม 2.68 มล. (ม่วง)


 • Product
  ราคา
  95 บาท

  Fiproline-ยาหยดเห็บหมัดสุนัขไม่เกิน 10 กิโลกรัม 0.67มล.(เหลือง)


 • Product
  ราคาตั้งแต่
  250 - 600 บาท

  Frontline Plus-ยาหยดเห็บหมัด 10-20 กิโลกรัม 1.34 มล.(M-น้ำเงิน)


 • Product
  ราคาตั้งแต่
  290 - 720 บาท

  Frontline Plus-ยาหยดเห็บหมัด 20-40 กิโลกรัม 2.68 มล.(L-ม่วง)


 • Product
  ราคาตั้งแต่
  390 - 960 บาท

  Frontline Plus-ยาหยดเห็บหมัด 40-60 กิโลกรัม 4.02มล. (XL-แดง)


 • Product
  ราคาตั้งแต่
  175 - 420 บาท

  Frontline Plus-ยาหยดเห็บหมัดน้อยกว่า 5 กิโลกรัม 0.5 มล(XS-ชมพู)


 • Product
  ราคาตั้งแต่
  220 - 540 บาท

  Frontline Plus-ยาหยดเห็บหมัดไม่เกิน 10 กิโลกรัม 0.67มล.(S-ส้ม)


 • Product
  ราคาตั้งแต่
  225 - 630 บาท

  Frontline Tri-Act ยาหยดสุนัข เห็บ หมัด ยุง น้ำหนัก 2-5 กิโลกรัม (XS-ชมพู)


 • Product
  ราคาตั้งแต่
  235 - 650 บาท

  Frontline Tri-Act ยาหยดสุนัข เห็บ หมัด ยุง น้ำหนัก 5 - 10 กิโลกรัม (S-ส้ม)


 • Product
  ราคาตั้งแต่
  245 - 660 บาท

  Frontline Tri-Act ยาหยดสุนัข เห็บ หมัด ยุง น้ำหนัก 10 - 20 กิโลกรัม (M-ฟ้า)


 • Product
  ราคาตั้งแต่
  255 - 765 บาท

  Frontline Tri-Act ยาหยดสุนัข เห็บ หมัด ยุง น้ำหนัก 20 - 40 กิโลกรัม (L-ม่วง)


 • Product
  ราคาตั้งแต่
  275 - 790 บาท

  Frontline Tri-Act ยาหยดสุนัข เห็บ หมัด ยุง น้ำหนัก 40 - 60 กิโลกรัม (XL- แดง)


 • Product
  ราคาตั้งแต่
  210 - 210 บาท

  Revolution-ยาหยดเห็บหมัด ไม่เกิน2.5 กิโลกรัม 0.25มล.(ชมพู)


 • Product
  ราคาตั้งแต่
  290 - 760 บาท

  Revolution-ยาหยดเห็บหมัดสุนัข 10.1-20 กิโลกรัม 1.0 มล. (แดง)


 • Product
  ราคาตั้งแต่
  235 - 535 บาท

  Revolution-ยาหยดเห็บหมัดสุนัข 2.6-5 กิโลกรัม 0.25 มล. (ม่วง)


 • Product
  ราคาตั้งแต่
  325 - 850 บาท

  Revolution-ยาหยดเห็บหมัดสุนัข 20.1-40 กิโลกรัม 2.0 มล. (เขียว)


 • Product
  ราคาตั้งแต่
  270 - 680 บาท

  Revolution-ยาหยดเห็บหมัดสุนัข 5.1-10 กิโลกรัม 0.5 มล. (น้ำตาล)