การเลือกช่องทางในการรับสินค้า และ การจองวันเวลาที่ต้องการรับสินค้าวิธีการจอง Home Delivery (ในเขตพื้นที่ให้บริการ)วิธีการจอง Drive Thruวิธีการจอง Parcel Lockerวิธีการจอง Home Delivery (นอกพื้นที่บริการ)